Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Demiryolu > Tüm Demiryolu Haberleri

TÜDEMSAŞ Yenilikçi Ürünlerin Öncüsü Olacak

TÜDEMSAŞ Yenilikçi Ürünlerin Öncüsü Olacak

Bir yılı aşkın süredir TSI çalışmalarını yürüten Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), üreteceği yeni nesil Rgns tipi konteynır taşıma vagonu için geliştirilen entegre fren sistemli Y25 boji için TSI belgesini aldı. Yakın zamanda vagon gövdesi için TSI denetlemesi yapılacak olan şirket, TSI’ın gerektirdiği teknik alt yapısını hazırlamış durumda.

“Demiryollarının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun, 01 Mayıs 2013’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte demiryolu taşımacılığında yeni bir sürece girildi. Gerekli düzenlemeler yapılıp, alt mevzuat çalışmaları tamamlandığında yük ve yolcu taşımacılığı rekabete açılarak, özel sektör kendi trenleri ve kendi personeliyle demiryolu taşımacılığı yapabilecek. Demiryollarına özel sektörün enerjisi ve dinamizminin katılması sayesinde sektör hızla büyürken, demiryollarının diğer ulaştırma türlerine göre taşımacılıktaki payı da her geçen gün artacak. Bu sayede ülkemiz, önümüzdeki yıllarda küresel demiryolu pastasından daha fazla pay alacak.

Son yirmi yılda dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere paralel olarak bölgemizde, ülkemizi de içine alan, Asya ve Avrupa kıtaları arasında doğu batı eksenli yeni ulaştırma koridorları ve farklı pazarlar oluşmakta. Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliğince, birliğe üye ülkelerden istenen demiryolları yük taşımacılığıyla ilgili teknik kriterleri sağlamaya dönük olarak başlatılan TSI (Karşılıklı ‹şletilebilirlik Teknik Şartnameleri) sertifikasyon süreci; TÜDEMSAŞ’ta, TSI’lı yeni nesil yük vagonları için geliştirilen entegre fren sistemli Y25 boji için tamamlandı. .

Bojinin testleri Çek Cumhuriyetinde başarı ile tamamlanarak tip onayı alınmış, NoBo konumundaki VUZ firması Nisan ayı başında TÜDEMSAŞ’ı “Kalite Yönetimi, Sistemi ve Üretim Yeterliliği” açısından denetledi. Denetleme sonrasında verilen onay sonucu TSI sertifikasyonu boji için tamamlanmış oldu. Mayıs ayı sonunda vagon gövdesi içinde benzer bir denetimden geçecek olan şirket üreteceği Rgns tipi konteynır taşıma vagonu için TSI sürecini tamamlamış olacak.

TSI Nedir?

(Technical Specifications for Interoperability -Karşılıklı ‹şletilebilirlik Teknik Şartları)

Demiryollarında yapılan yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan idari ve teknik düzenlemelerin bütünlüğünün sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan, ülkemizin de tarafı olduğu hükümetler arası örgüt olan OTIF’e ait COTIF Sözleşmesi gereği, taraf ülkeler sınırları içerisindeki demiryolu hatlarında işletilen yük vagonlarının emniyetli bir şekilde üretilip, servise verilmesini sağlamak zorundadır. Trans Avrupa Demiryolu Ağlarında (TEN) çalışacak yük vagonlarının, kesintisiz ve güvenli olarak çalıştırılmasını sağlamak amacıyla ortaya konan düzenlemelere (TSI - Technical Specifications for Interoperability / Karşılıklı ‹şletilebilirlik Teknik Şartları) denilmektedir.

Bu sözleşmelere ve kurallara uyulup uyulmadığının denetlenerek belgelendirmesi ise ülkemizde henüz bulunmayan, Avrupa Birliğince yetkilendirilmiş bağımsız belgelendirme kuruluşları NoBo’lar (Notified Body) tarafından yapılmaktadır.

Yenilikçi Ürünler, Güvenli Gelecek

Ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü yüksek, fiyat-kalite dengesinin çok iyi ayarlanmış, lojistik firmaları ve işletmeciler tarafından tercih edilen bir ürün ortaya koyabilmek çok önemlidir. Şirketlerin geleceğe güvenle bakabilmesi için, demiryolu taşımacılığı konusunda Avrupa’da, önümüzdeki 15 yıl için öngörülen stratejinin temellerini oluşturan “Avrupa 2030 Vizyonu”na uygun olarak; yenilikçi, çevre dostu, düşük daralı, yaşam döngü maliyeti düşük vagonlar üretmelidir. Bu amaçla, günümüzde üretilen vagonlarda konvansiyonel vagon parçaları yerine, ilk maliyeti yüksek fakat işletme ömrü boyunca bir çok avantajı olan yenilikçi ürünlerin (elostomerli tampon ve cer tertibatı, entegre fren sistemli boji vb.) kullanılmasının gerektiği, yapılan araştırmalar ve hesaplamalar neticesinde ortaya çıkmıştır.

TSI şartlarına uygun üretilen yük vagonlarında gürültünün azaltılması da bir zorunluluktur. Bundan dolayı fren sisteminde K-tipi kompozit saboların kullanılması gerekmektedir. Vagonun darasını azaltmakta önemli bir yeri bulunan entegre boji freni teknolojisinin konvansiyonel fren sistemlerine göre daha pahalı olmasına rağmen, Y25 tipi bojilere uygulanmasıyla birlikte, konteyner taşıma vagonlarında iki tona yakın dara da azalma sağlanabilmektedir. Bu avantaja sahip bir vagonun tüm işletme ömrü boyunca sahibine sağlayacağı kar ayrıca ele alınmalıdır.

TÜDEMSAŞ’ın 2015 yılı üretim programında da yer alan Rgns tipi yük vagonu sözü edilen özelliklere sahip bir ürün olup, yeni ve farklı tasarımı, 80 farklı yükleme senaryosu ve 20 tonluk darası ile sınıfında Avrupa’daki en hafif, çok amaçlı yük taşıma vagonudur.

Şirketin, 2015 yılı üretim programında yer alan vagonlardan, TSI şartlarına uygun Sgns tipi konteynır taşıma vagonu ise max. 18 tonluk darası ile Avrupa’nın en hafif daralı konteynır taşıma vagonu olacaktır. Diğer vagonlar, Kapalı Cevher Vagonu (Talns tipi) ve Isıtmalı Sarnıç Vagonu (Zacens tipi) da aynı şekilde TSI şartlarına uygun olacaktır.

TÜDEMSAŞ, üretimin her aşamasında modern teknolojinin gereklerini kullanarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi anlayıp, bu beklentiler çerçevesinde, kaliteli ürün ve hizmet sunabilmeyi amaçlayan bir şirket. Ülkemiz demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının durumunu dikkate alarak, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik veren Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. AR-GE çalışmasını yaptığı yenilikçi ürünleri pazara sunarak, sektörde daha etkin olmayı hedefliyor.

Haberin Kaynağı : Railway Turkey


09.06.2015

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş