Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Demiryolu > Tüm Demiryolu Haberleri

Demiryolu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyonu Güvenilir ve Uyumlu Mikroişlemci Sistemleri

Demiryolu Sinyalizasyon ve Telekomünikasyonu Güvenilir ve Uyumlu Mikroişlemci Sistemleri

20 YILDAN UZUN SÜRED‹R ARAŞTIRMA VE ÜRETİM MERKEZİ “PROMELECTRONICA” ANA HAT DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI, SANAYİ TESİSLERİNİN BAĞLANTIYOLLARI VE METRO HATLARININ DEM‹RYOLU S‹NYAL‹ZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEKTE, ÜRETMEKTE VE ANAHTAR TESLİM TEDARİKİNİ YAPMAKTADIR. BENZERSİZ TEKNOLOJİLERİMİZ SAYESİNDE, SİSTEMLERİMİZ FARKLI ÇEVRE KOŞULLARI ALTINDA, HER UZUNLUK VE TRAFİK YOĞUNLUĞU KOŞULUNDA ÇALIŞIR.

UluslararasıKalite Standartları

2006 yılından berıişletmemizin ISO 9001’e göre uluslararasıkalite yönetim sistemleriyle uyumlu olduğu resmen kabul edilmektedir.

2012’de şirketimiz dingil sayma sistemi ESSO ile Avrupa standardıCENELEC’in en yüksek güvenlik bütünlüğü seviyesıolan SIL4’e uygun olduğunu gösteren bir uygunluk sertifikasıalmıştır. 2014’te mikroişlemcıkilitleme sistemi MPC-I’nin en yüksek güvenlik bütünlüğü seviyesıolan SIL4’e uygun olduğunu gösteren bir uygunluk sertifikasıalınmıştır. Araştırma ve Üretim Merkezi «Promelectronica» demiryolu sanayinde SIL4 sertifikasıalan ilk Rus şirketi olmuştur.

2014’ün başlarında şirket uluslararasıdemiryolu sanayıstandardının (IRIS) uygunluk sertifikasyon denetiminıbaşarıyla geçmiştir.

Tren Trafik Güvenliği Güvence Sistemi

Promelectronica istasyonlarda, demiryolu taşımacılığında ve hemzemin geçitlerde her uzunlukta raylarıdonatmak için çok çeşitli modern mikroişlemcıdemiryolu otomasyon sistemlerısunar. Araştırma ve üretim sistemlerıpaketi aşağıdakıgeliştirmeleri kapsar:

• tren trafik güvenliği ve kontrolü için yazılım ve donanım kompleksleri;
• güç teminıve aşırıgerilime karşıkoruma sistemleri.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi «Promelectronica» birkaç araştırma laboratuvarı, bir tasarım ofisi ve üretim tesislerinden oluşur. fiirketin işletme testlerıiçin atık alanlarıve elektromanyetik uyumluluk ve mekanik ve iklimsel etkilere direnç testlerıyapmak üzere laboratuvarlarışirket uzmanlarının kullanımına açıktır.

MikroişlemcıKilitleme Sistemi MPC-Iher tür hemzemin geçit ve manevra işletmesine sahip, her büyüklüktekıistasyonda yol kenarıtesislerinin kontrolü (işaretler, ışık işaretlerıve hemzemin geçitler vs.) için kullanılan merkezi sistemdir. MPC-I’nın ana özellikleri arasında system işletmesi ve istasyon operatörünün eylemleri hakkındaki verilerıotomatik olarak kaydetme ve arşivleme, sistemin ve demiryolu istasyonundakıdurumun uzaktan takibi, birkaç istasyonu tek bir kuleden takip edilen bir bölgede birleştirme ve aynıistasyonda birkaç kontrol bölgesi oluşturma yer alır.

Dingil Sayma Sistemi ESSO-M yenınesil bir dingil sayma sistemidir. Yol kesitlerinin boşluk/doluluk tespitini yapmak üzere tasarlanmış olup ray devrelerine bir alternatif teşkil eder. ESSO-M istasyon kesitlerinde ve demiryolu taşımacılığında, ayrıca metro ve hızlıtramvay hatlarında da kullanılır.

ESSO-M yenıyapılmış ya da modernizasyon veya onarım çalışmasıyapılan her tür mevcut sinyalizasyon sistemine entegre edilebilir.

ESSO-M, dingiller gibısayım direkleriyle iletişim kanallarının yönü ve arıza öncesıdurumuyla ilgilıolarak her sayım direğinin üzerinden geçen, sezgisel arayüze sahip LCD panel üzerinde görüntülenen geniş diagnostic bilgileri almaya olanak tanır.

Rölesiz hemzemin geçit koruma sistemi MAPS-M herhangıbir trafik kontrol sistemiyle donatılmış tek yönlü veya çift yönlü hatlarda bulunan hemzemin geçitler için tasarlanmıştır. Sistem geçitlerde trenlerin ve karayolu ulaşımının trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, hemzemin geçitlerde optik ve akustik cihazlar kullanarak otomatik kontrol işlevleri gerçekleştirir.

MAPS-M sisteminin ana avantajları, kesinlikle röle ekipmanıbulunmamasıve rutin periyodik bakım gerekmemesi; yıldırım ve cereyan yükselmelerine karşıyüksek koruma sağlaması; arıza öncesıdurumunun tespit edilmesinısağlayan ve sorun giderme için harcanan zamanıönemli oranda kısaltan kapsamlıdiagnostik bilgilerdir.

Tekerlek sensörü DKU “Koldun” demiryolu ana hattıve ticarıtren trrafiğıile ilgilıbilgıve lojistik sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DKU “Koldun” bilgi ve lojistik sistemlerinde kayıt elemanıolarak kullanılabilir. Bu sistemler için ana bilgi kaynağıolan “Koldun” tekerlek sensöründekıalanda tekerlek olup olmadığınıtespit eder, yönle ilgilıolarak dingil sayımıyapar, tekerlek hareketinin özelliklerini hesaplar ve bilgiyi üst seviye sistemlere aktarır.

Mikroişlemcıyarı-otomatik blok sistemi MPB demiryolu taşımacılığında tren trafiğini kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. Rölelıyarı-otomatik blok sisteminin tüm fonksiyonlarınıgösterir ve ayrıca trenin istasyona varışınıtümüyle kontrol eder. ‹stasyonlar arasındaki verıalışverişi ya fiziksel bir iletişim hattıve ana hat kablosuyla ya da fiberoptik hat veya telsiz kanalıyla sağlanır. Demiryolu taşımacılığında kapasiteyıartırmak için, MPB alt sistemine göre tasarlanan otomatik blok direkleri düzenlenerek MPB modifiye edilebilir.

Projelerin coğrafyası

Araştırma ve Üretim Merkezi «Promelectronica» tarafından geliştirilen sistemler Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa ülkeleri, Afganistanve Kuzey Kore’de başarıyla işletilmektedir. Proje uygulama coğrafyasıgenişletilmektedir.

2013-2014 döneminde aşağıdakıbüyük projeler uygulanmıştır:

• Norilsk demiryolundakıdemiryolu otomasyon tesislerinin kompleks modernizasyonu;
• Uzak Doğu Demiryolu istasyonlarında (RZD) mikroişlemcıkilitleme sistemi MPC-I’nın sürekli uygulaması;
• MikroişlemcısistemıMPC-Ive dingil sayım sistemi ESSO’yu Özbekistan’da Taşkent-Semerkand yüksek hızlıhattında işletmeye alma.
• Bakü’nün (Azerbaycan) yenıuluslararasıdeniz limanına
MPC-Ive ESSO ekipmanıkurulumu.
• Bulgar Demiryolları’na MPC-Ive ESSO ekipmanıkurulumu.

Haberin Kaynağı : Railway Turkey


09.06.2015

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş