Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Beyaz Eşya > Tüm Beyaz Eşya Haberleri

“Turaş Gaz Armatürleri, Dünya Markası Olma Yolunda”

Haberle ilgili fotoğraflar

“Turaş Gaz Armatürleri, Dünya Markası Olma Yolunda”

Bir Başarı Hikayesi: Turaş Gaz Armatürleri

Emek, çalışma, azim ve başarının en iyi örneklerden biri Turaş Gaz Armatürleri firmasının bugünlere gelmesinin altında yatan unsurları anlatan şirketin kurucusu Ahmet Turhan her insanın olduğu gibi her firmanın da yaşanan bir hikayesi olduğunu belirterek kendi hikayelerini SUBCONTURKEY’le paylaştı.

‘Kolay Gelinen Yerden Kolay inilir’

Turaş Gaz’ın kuruluş tarihçesini bizimle paylaşır mısınız?

Ahmet Turhan: Turaş Gaz’ın çok güzel bir hayat hikayesi var, hayat hikayesi olmayan insanların veya firmaların geldikleri yerden inmeleri çok kolay olur. Zirveye gelene kadar yaşadıklarınız kolay olmaz, her anında emek, çalışma hırsı, istek ve azim vardır. iyi yerlere kolay gelinmez, kolay gelinen yerden kolay inilir.

Beyaz Eşyayla Tanışmam 1960’lı Yıllarda Oldu

Ben 12 yaşından itibaren çalışan, çıraklıktan bu günlere gelen biriyim. Perşembe Pazarında yetiştim. Bir ustam Rum, bir ustam Ermeni kökenli idi. Bizim zamanımızda zanaatkar bile yoktu. Hep şunu sorguladım, Avrupalı ya da Amerikalı yapıyor da biz neden yapamayalım. Yokluktan gelen bir toplumuz. Karaköy’de kasnaklı tezgâhlar la yan sanayi üretimi yapıyorduk. O günkü şartlarda üretimini yaptığımız ürünler, elektrik malzemeleri, anten ve radyo parçaları, araba (bijon) parçaları vb. üretirdik. Bunlar geçmişte kaldı ama bu bizim hayat hikâyemiz de bu şekilde yazılmaya başlandı.

1990’lara gelindiğinde ikinci nesil olarak Gökhan Turhan firmada faaliyetlerinde aktif rol almaya başlamış bir yandan lise ve üniversite eğitimlerini tamamlarken diğer yandan üretime olan özel ilgisiyle çok hızlı bir şekilde işletmeye adapte olmuştur. Markamızın uluslararası pazara açılmasına odaklanmış, özellikle Ar-Ge inovasyon konularında çalışmalarını halen yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Pek çok patentte buluş sahibi olmasının yanı sıra iSO, Bakırcılar Derneği gibi STK faaliyetlerinde aktif görevler yaparak sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Sosyal sorumluluk anlamında firmamız bünyesinde dünyanın kendi alanında en önemli “şirket müzelerinden” birinin temellerini atmış şahsi gayretleri ile çok güzel bir koleksiyonu ülkemize kazandırmış dolayısı ile bu özel eserlerin kendi topraklarımızda kalmasını ve kayıt altına alınmasını başarmıştır.

2010’lu yıllara gelindiğinde Göksel Turhan başarımızda çok önemli katkıları olan Finans Direktörümüz Derya Yılmaz Akal ile beraber firmamıza itici bir güç olmuş, ileri teknolojilere olan ilgisi ve aldığı eğitime bağlı olarak Turaş’ın yeni fabrika kurulumlarında önemli sorumlulukları üzerine almıştır.

Turaş Gaz’ın vizyonu olan dünya markası hedefine ulaşmak ve küresel pazarda kalıcı olabilmek için çalışmalarımıza karma stratejiler kullanarak aralıksız devam ediyoruz.

Değişim Başladı:

2000 yılı aşkın bir süredir geleneksel konik musluk üretiminde kullanılan bakır alaşımları yerine, daha çevreci ve enerji kullanım ihtiyacı düşük, ülkemiz yeraltı zenginlikleri arasında bolca bulunan alüminyum alaşımlarının kullanımına geçmekteyiz. Bu geçiş sürecinde yüksek teknoloji makine, teçhizat, know how yatırımlar büyük ölçüde tamamlandı. Pek çok patent, faydalı model, tasarım tescil alınmış olup ilk ürünler de pazarda yerini almaya başlamıştır. Diğer yandan evsel pişiricilerin ayrılmaz bir parçası ve estetik bütünleyicisi olan yüksek verimlilik düşük emisyon değerlerine sahip yanıcı grupların üretimine başlanmış olup yüksek talep karşısında yeni fabrikanın da temelleri atılmıştır.

Kurumsallaşma çalışmalarında ise Murat Avcı’nın önemli katkıları olmuş, yapının temellerini oluşturmada liderlik yapmıştır. Turaş bünyesindeki bazı bölümlerin yöneticilerinin ortaya koyduğu önemli çalışmaları da burada paylaşmak isterim.

TURAŞ VE YALIN DÖNÜŞÜM

Turaş Gaz Armatürleri imalattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aykut Can Yıldız: 2009 yılından bu yana yalın faaliyetler yürüttüklerini belirterek şu bilgileri verdi: Günümüzde firmalar; müşteri taleplerine hızlı cevap vermek, yüksek kaliteli ürünler sunmak ve bunu en düşük maliyet ile gerçekleştirmek için mükemmellik arayışlarına hiç durmadan devam etmek zorundadırlar. Rekabet; her geçen gün firmaları daha da zorlarken, Kar=Satış Fiyatı-Maliyet formülünü yanlış okuyan firmaların (kar arttırmak için israfları yok etmek yerine, satış fiyatlarını yükselterek rekabetçiliklerini kaybeden firmalar) kaybettiği, ancak doğru okuyabilenlerin devam ederek hayatta kalabildiği bir savaş haline gelmiştir.

Rekabette sizi öne çıkaracak olgu “Değere Odaklanmak”tır. Müşterinizin satın aldığı ürün sizin değeriniz olmalıdır çünkü müşteriniz sadece bu değeri satın almak için size para ödemek ister. Bu anlayış doğrultusunda biz Turaş Gaz Armatürleri olarak sadece müşterimize üreteceğimiz değere odaklanıyoruz ve geriye kalan tüm israflardan kurtulmaya çalışıyoruz.

Turaş Akademiyle Çalışanlar Eğitiliyor

Bizim için “değer” ürünün yanı sıra “ çalışanlarımız ”dır. Biz firmaların başarılı olabilmesi için her iki değere de odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü eğer ürünü tüm sürecin bir çıktısı olarak görürsek insanın emeği de en önemli girdidir. Eğer çıktınızın kalitesini arttırmak istiyorsanız doğaldır ki bunu kaliteli girdi ile sağlayabilirsiniz.

Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak başlattığımız ve merkezine “Çalışanlar”ımızı koyduğumuz “Yalın Dönüşüm” yolculuğumuzda “Turaş Yalın Ofis” ve “Turaş Yalın Akademi” ile hem süreçlerimize hem de çalışanlarımıza yatırım yapıp geliştirerek firmamızın bugünlerine ve yarınlarına ışık tutmayı hedefliyoruz.

Turaş Gaz Patent Üretim Fabrikası Gibi Çalışıyor

Turaş Gaz Armatürleri Ar-Ge Direktörü Mehmet Demirezen: TuraşAr-Ge yaklaşık 15 seneyi aşkın bir süredir bu konuda oturmuş bir kültür elde edilmiştir. Bu kültürün oturtulması ve Ar-Ge kavramının ve yeni geliştirilen ürünlerin fikri bir değere kavuşturulabilmesi amacı ile 2005 yılından bu yana patent çalışmalarını başlatılarak bugüne kadar toplamda 150 yi aşkın patenti ile Turaş patent konusunda önemli bir yere gelmiştir. Her yıl yaklaşık 20 patent başvurusu ile her geçen gün sayıları artan patent sayıları ile fikri mülkiyet gücünü de ortaya çıkarmaktadır. Firmamız patentlerini sadece ülkemizde değil Avrupada da tescil ettirerek bu alanda dünyada ürünlerini korumayı başarmıştır.

Turaş olarak sürdürülebilir bir ArGe ye inanmaktayız ve sadece ürün tasarımı değil ürünlerin standardlara uygunluğundan üretim süreçlerine kadar her alanda Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Şirketimiz, cirosunun %2-3 ünü Ar-Ge ye ayırıyor. Türkiye de ArGe ye ayrılan milli gelirin binde 8.4 olduğu düşünüldüğünde bunun iyi bir oran olduğunu söylebiliriz.

TuraşAr-Ge olarak vizyonumuz; Bir ürünü pazara en güvenilir şekilde ve dünya standartlarının da üzerinde, en ileri teknolojileri kullanarak daha verimli, daha güvenli ve daha hızlı sunarak bilginin merkezi olmaktır.

Misyonumuz ise; Kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak Çevre ve Kullanıcı dostu yüksek doğrulukta ve hassasiyette, rekabetçi tasarım, ürün geliştirme ve iyileştirme yapmaktır.

Turaş Ar-Geyi bir mühendislik grubu altında birçok mühendislik disiplini ile birleştirmeyi başarmıştır. Bu disiplinler arasında CAD, CAM CAE gibi ileri mühendislik uygulamaları bulunmaktadır. Aynı zamanda mevcut ürün standardlarını yakından takip ederek ülkemizde ilgili sektörde komite başkanlıklarında görev almış ve ülkemizi Avrupa Standartları Komitesinde (CEN) temsil etmektedir. Konusunda uzman ekibi ile gelişmiş bir gaz laboratuvarına sahip olan Turaş test ve analiz hizmetlerinde TÜRKAK tarafından Akredite bir şekilde hizmet vermektedir.

Olmazsa Olmazımız; Çevre Yönetimi

Sanayileşmenin ve dolayısıyla fabrikasyon üretimlerinin artması, çevre kirliliğinin başlıca faktörüdür. Doğaya kontrolsüzce bırakılan atıklar, fabrika dumanları, kirli sular çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Biz Turaş A.Ş. ailesi olarak çevre kirliliğini önleyemeye yönelik çalışmaları bulunan bölgemizdeki örnek bir firma olmayı amaçladık.

Kurulu Olduğu Bölgede ileri Biyolojik Arıtma Tesisi Olan Tek Firma: Çevre Mühendisimiz Aynur Kılıç, Turaş A.Ş. olarak çevre bilincimiz yasal zorunluluktan daha çok sosyal sorumluluğa dönüşmüştür. Çevreyi koruma ve geliştirme düşüncesi hayat tarzımız haline gelmiştir. Topraklarımıza, sularımıza, çevremize sahip çıkmak Turaş A.Ş. olarak vazifemizdir. Yasal olarak yerine getirmeye zorunlu olduğumuz arıtma tesisi yanında, biyolojik arıtmaya da sahibiz. Bu çevreye olan duyarlılığımızdan dolayıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine de sahip bir firmayız.

2014 yılı verilerine göre; Turaş bünyesinde oluşan 114 ton tehlikeli atık, yakma tesislerine gönderilerek bu atıklardan elektrik enerjisi elde edilmesi sağlanmıştır. 2014 yılında toplanan atık yağlar ile engelli vatandaşlarımız için çok sayıda akülü araba ve görme engelliler için baston tedariki sağlanmış, geleceğimiz için fidan bağışlarında bulunulmuştur. Yakın dönem hedefimiz ise kendi elektriğimizi üretmektir.

Haberin Kaynağı : SUBCONTURKEY YAN SANAYİ ve TEDARİKÇİ GAZETESİ


09.07.2015

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş