Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Bağlantı Elemanları > Tüm Bağlantı Elemanları Haberleri

Kroman Çelik, Bağlantı Elemanları Sektörü İçin Özel Çelik Üretimine Başladı

Haberle ilgili fotoğraflar

Kroman Çelik, Bağlantı Elemanları Sektörü İçin Özel Çelik Üretimine Başladı

Kroman Çelik Sanayi A.Ş., “Yatırım, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi” Necdet Utkanlar, bağlantı elemanları, otomotiv sanayi, makine imalat sanayi için, Kroman Çelik’te “özel çelikler” üretmeye başladıklarını belirtti. Kroman Çelik’in, bağlantı elemanları sektörüne, bu sektörün ihtiyaç duyduğu hammaddeyi sunmak üzere yeni bir “hammadde tedarik kaynağı” olarak girmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Necdet Utkanlar, bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösterenler firmaların, bu vesile ile yeni yatırımlar yapmak üzere cesaretleneceklerini vurguladı.

Kroman Çelik hakkında bilgi verir misiniz?

Necdet Utkanlar: Kroman Çelik Sanayi A.Ş., sıvı çelik ve demir-çelik mamulleri ve yarı mamulleri üretmek ve ticaretini yapmak üzere, 1966 yılında, Gebze’de kurulmuştur. 1969 yılında ilk sıvı çelik üretimi yapılarak, 1985 yılına kadar önceki sahipleri tarafından getirilmiştir. Ekim 1985 yılında Kroman Çelik, “Yücel Boru Çelik Şirketler Grubu” tarafından satın alınmıştır. 1985 yılından itibaren Kroman Çelik’te bir takım atılımlar başlatılmış ve her şeyden önce, daha kuvvetli bir çelikhane kurulması ve haddehane ilave edilmesi çalışması 1987 yılında başlamış olup, 1989 yılının Nisan ayında da devreye alınmıştır. Kroman Çelik, 90’lı yılların başında 110 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 300 dönüm arazi üzerinde 420 bin ton yıl kapasiteye sahip idi.

Bugün gelinen noktada ise, bir tanesi aktif olarak kullanılmak üzere iki tane “Elektrik Ark Ocağı” bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi “100 ton/döküm” kapasiteli DC, bir diğeri ise “150 ton/döküm” kapasiteli AC Elektrik Ark Ocağı olup, 150 ton/döküm kapasiteli ocak, sürekli kullanımda tutulmaktadır. Yaklaşık olarak yıllık 1,5 milyon ton çelik üretim kapasitesine sahibiz. Elektrik Ark Ocaklarının devamında, iki adet “pota fırını, bir adet “vakumda gaz alma ünitesi” ve iki adet “sürekli döküm makinesi” bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak çalışan, iki adet “kangal ve çubuk sürekli haddehanesi” yer almakta olup, kontrollü soğutma imkânı sağlayan “soğutma konveyörleri” ile donatılmışlardır. Türkiye’de sadece Kroman Çelik’te yer alan “spooler” adını verdiğimiz “sıkı sarmalı kangal” üreten bir ünitemiz daha vardır. Bu iki haddemizin yıllık kapasitesi toplamda 1,5 milyon tonun üzerindedir. Bu haddelere ilaveten, bir adet “çubuk haddesi” bulunup, yıllık kapasitesi 450 bin ton ve ayrıca bir adet “profil haddesi” olup, yıllık kapasitesi 150 bin tondur.

Kroman Çelik, 1990 yıllardan günümüze kadar, bir sıralar “özel çeliklere” girmekle beraber, ağırlıklı olarak nervürlü inşaat demiri, kangal ve profil üreterek gelmiştir.

Özel çelik üretimi çalışmalarınızdan ve yatırımından bahseder misiniz?

Necdet Utkanlar: “Kangal-1” ve “Kangal-2” tanımlamasıyla, iki adet sürekli hadde tesisimiz var. Bu iki hadde hattı, bir biri ile bağlantılı çalışabilir iken, yani haddelenen malzemeyi, bir hattan diğerine transfer ederek haddeleyebilir iken, her iki hadde hattını, tamamen bir birinden bağımsız olarak da kullanabilmekteyiz. “Kangal-1” haddemizi, bundan sonrası için, yine nervürlü ve inşaat demiri çubuk ve kangal üretmek için kullanacağız. “Kangal-2” hattı ise, bu günlerde üzerinde yoğun çalıştığımız ve teknolojik iyileştirme faaliyetlerini yaptığımız haddehane olup, “özel çelikleri” üretmeyi programladığımız haddehanedir.

Gerek bağlantı elemanları piyasasına ve gerekse otomotiv sanayi, makine imalat sanayi, tel sanayi gibi sektörlerde kullanılan ürünleri üretmek üzere iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına başladık. Bu ürünleri üretmek için öncelikle çelikhaneden başlamak gerekiyordu ve çelikhanede bu tür ürünleri üretmek üzere gerekli çalışmaları tamamlamamız zorunluydu. Daha önceki dönemlerde, sadece inşaat demiri üretimi için çalışıldığından, eldeki mevcut vakum ünitesi devre dışı bırakılmış ve ayrıca, özel çelik üretimi için çok önemli olan kapalı döküm uygulamaları da yine kullanım dışı bırakılmış durumdaydı. Son bir yıl içerisinde, biz, Kroman ekibi olarak, bu çalışmaları ele aldık. Şu anda metalurjik anlamda, yukarıda bahsedilen sektörler tarafından talep edilmekte olan, “gazı alınmış temiz çelik” üretimi, ilgili ünitelerin devreye sokulması ve ön hazırlıkların yapılmasını takiben, çelikhanemizde başlamış durumdadır. Kütüğümüzü kendimiz üretiyoruz. Kangal üretiminde, ürün kesiti olarak, çap 5,5 mm’den 20mm yuvarlağa kadar kesit aralığında üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra, 26 mm yuvarlağa kadar çıkacağız. Bu üretimi gerçekleştirmek için de çalışmalara başladık. Kroman Çelik’in rakiplerine göre avantajı, her şeyden önce, ihtiyaç duyduğu sıvı çeliği ve kütüğü kendi sahası içerisinde üretebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Sektörün, belirlenmiş bir “sertleşebilirlik bandı” içerisinde malzeme talep etmekte olması, önceden tanımlanan bir “kimyasal analiz” sınırları içerisinde ve belirli bir “çelik rafinasyon” sisteminin uygulanmasıyla üretim yapılmasını zorunlu kıldığı, konuyla ilgilenen kişilerin bilgisi dahilindedir. Zaten bağlantı elemanları piyasası da “döküm numarası” bazında, küçük ve kısa süreli sevkiyatlar bekleyen bir sektör. Hal böyle olunca, çalışmalarımıza önce çelikhaneden başladık.

“Kangal-2” haddesi, söz konusu bu özel çelikleri haddeleyeceğimiz haddehane olması nedeniyle, bu haddehanede, “ürün kalitesini iyileştirmeye” yönelik çalışmalara başlamış ve bir kısmını da tamamlamış durumdayız. Aynı zamanda, “Kangal-2” haddehanesinin sahip olduğu bir özelliği ve ayrıcalığı bulunmaktadır ki, bu farklılıktan bahsetmeden geçemeyeceğim. Özellikle bağlantı elemanları sektöründe, malzemenin sorunsuz olarak soğuk dövülebilmesi ve ovalanabilmesi için malzemede istenilen bir takım mekanik ve metalurjik özellikler vardır. Bu nedenle, biz kangal üreticilerinin, burada haddeleme operasyonunun bitiminden itibaren, malzemeyi kontrollü olarak soğutmamız gerekir. Şu anda Türkiye’de, bu işlemi yapacak olan, “kapaklı sistem ile donatılmış olan en uzun ve elverişli soğutma konveyörü, 110 metre boy ile Kroman Çelik’te bulunmaktadır. Özellikle büyük kesitli ve orta karbonlu mangan ve bor alaşımlı bağlantı elemanlarının üretilmesi için talep edilen kangalların, müşterisinin beklediği sertlik ve yapıda üretebilmesi amacıyla, istediğimiz hızlarda yavaş soğutmalarla üretim yaparak, müşterilerimize malzeme verebilecek duruma gelmiş durumdayız ve vermeye de başladık.

Kroman Çelik Sanayi A.Ş. “Yatırım, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi” Necdet Utkanlar:
“Kapaklı Sistem İle Donatılmış Olan En Uzun ve Elverişli Soğutma Konveyörü, 110 Metre  Boy İle Kroman Çelik’te”

Bu ürünlerimizle yönelik olarak, Kasım ayının sonuna kadar “bağlantı elemanları” piyasasında yerimizi almayı hedefledik. Aralık ayı içerisinde de, erişemediğimiz firmalara bu ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. 2015 yılında da yolumuzun açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ihracat yapmayı da hedefliyoruz. Kroman Çelik’in yeni vizyonunu ve hedefini, Çelikhane ve Kangal-2 haddehanesinde, “özel çelikleri üretmek” olarak belirledik.

Bu özel çelikler otomotiv, makine imalat sanayi, bağlantı elemanları sektörü, tel çekme sanayileri gibi sektörlere hitap edecek.

SUBCONTURKEY: Bağlantı elemanları ve otomotiv sektörlerinin gelişimi hakkında neler söylemek istersiniz?

Necdet Utkanlar: Bağlantı elemanları sektörü, doğrudan sanayiyle ilintili olan bir sektördür. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak gelişir. Eğer bir ülkede sanayi gelişiyorsa, bağlantı elamanlarına ihtiyaç var demektir. Bağlantı elemanı yoksa hiçbir şey üretemezsiniz. Türkiye de bağlantı elemanları konusunda hızla gelişiyor.

Otomotivin sanayinin gelişmesini de takip ediyoruz. Birçok eleştiri olmasına rağmen, otomotiv Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin başında geliyor. Doğal olarak, Türkiye’nin yaptığı ihracatın da başında geliyor. Önümüzdeki dönemde de otomotiv sektörüne yatırımların yapılacağını görüyoruz. Otomotiv sanayinde, yan sanayine yönelik olarak kapasitesinin de artacağını düşünüyorum. Türkiye’de otomotiv sanayinde kullanılan ithalat malzeme oranı %70’lere kadar çıkıyor. Bunlar sorgulanması gereken konular. Bunlar netlik kazandıkça ve kapasiteler arttıkça otomotiv ve diğer sektörlerin gelişmesiyle, bağlantı elemanları sektörü de büyücektir. Otomotiv sanayi, makine imalat sanayi, enerji sektörlerinin büyümesi, bağlantı elemanları sektörünü de büyütecektir. Bu anlamda devletin sanayiyi teşvik edici, destekleyici tedbirleri de gündeme taşımasının önem arz ettiği herkes tarafından bilinen bir konudur. Bunların yapılması gerekmektedir.

Kroman Çelik’in bağlantı elemanları sektörüne yönelik ürün üretmesi, yeni bir tedarik kaynağı olarak, daha güçlü ve esnek bir kaynak olarak piyasaya girmesi, bağlantı elemanları sektörü üzerinde olumlu katkı yaratacağı da aşikârdır. Kroman Çelik olarak bu konuda büyümeye kararlıyız. Çünkü önümüzdeki dönem planlarımıza baktığımızda, sadece inşaat çubuğu ve profil üreten bir Kroman yerine, bunların yanında, “özel çelik” üreten ve sanayiye direkt olarak “özel çelik kangal ve çubuk” veren bir firma olacağız. Hedefimiz budur. 
Kroman Çelik’in, hammadde kaynağı olarak bağlantı elemanları sektörüne girmiş olması, bağlantı elemanları konusunda çalışan arkadaşlarımızı bir takım yeni yatırımlar yapmaya da cesaretlendirecektir. Özellikle büyük kesit 20 yuvarlığın üzerindeki kangalların üretilmesi nasıl büyük somunların üretilmesi için yeni yatırımları beraberinde getirdiyse, gerek hammaddeye erişim kolaylıkları, gerek istedikleri anda sevkiyatla malı elde edinebilmeleri ve gerekse istedikleri ürünleri “döküm bazında” kendilerine verebilme yeteneğine sahip olmamız, onların hammaddeye erişmesi kolaylığı açısından önlerini açacaktır diye düşünüyorum. Bu sektördeki arkadaşlarımızın, önümüzdeki üç yıl içerisinde koydukları “300 bin ton üretimi geçeriz” hedefini gerçekleştireceklerini düşünüyor ve umut ediyorum.

Bağlantı elemanları sektörüyle, 20-21 Kasım’daki fuarda buluşalım ve Aralık ayı içerisinde de Kroman Çelik’te bir araya gelelim ve durum değerlendirmesi yapalım mesajını vermek istiyorum.

Necdet Utkanlar:

-01.01.1952 Bursa doğumludur.

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 22 Ocak 1976’da 
mezun oldu, aynı bölümde 28 Ağustos 1978’de yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

-1976 Haziran – 1978 Aralık tarihler arasında, Sivas Demir Çelik Projesinde Proje Mühendisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde, “Türkiye Demir Çelik Master Planı” üzerine yapılan çalışmalarda görev aldı.

-Aralık 1978-Haziran 1980 yılları arasında askerlik hizmetini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesinde mühendis olarak yaptı.

-Haziran 1980’de Asil Çelik’te Spesifikasyon Mühendisi olarak görev başı yaptı ve sırasıyla;
Kalite Kontrol Şefi, Kalite Güvence Müdürü, Kalite ve Metalurji Grup Müdürü olarak çalıştı.

-Eylül 1997’de Asil Çelik’ten emekli olarak ayrılıp, Bureau Veritas Bursa Ofisi’ni kurdu ve geliştirdi; bu kapsamda, kalite yönetim sistemleri üzerinde eğitmen ve denetçi olarak çalışmasının yanı sıra, yönetim danışmalığı, “Demir-Çelik Sanayi” ve “Otomotiv Sanayi” sektör sorumluluğu görevi ile birlikte, uluslararası ticarette gözetmen ve denetçi olarak görev yaptı.

-Kasım 2000’de özelleştirmeyi müteakiben, davet üzerine Asil Çelik’e geri döndü ve “Genel Müdür” olarak Temmuz 2005’e kadar görevine devam etti. Bu tarihte, Temmuz 2005’de yapılan şirket genel kurulunun ardından, tekrar davet üzerine, genel müdürlük görevinden ayrılarak, Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak yeni bir görev aldı ve aynı zamanda bir dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Mayıs 2013 tarihinde Diler Holding’deki tüm görevlerinden istifa edip ayrılır iken, bu görevinden de doğal olarak istifa ederek ayrıldı.

-Eylül 2009 tarihinden itibaren Diler Holding Demir-Çelik Fabrikaları Yatırımlar ve Metalurji Faaliyetleri Koordinatörlüğü görevini üstlendi ve Diler Filmaşin Haddesinin vasıflı özel çelik haddelemesi çalışmalarını başlattı. Mayıs 2013 tarihinde Diler Holding’deki tüm görevlerinden istifa edip ayrılır iken, bu görevinden de doğal olarak istifa ederek ayrıldı.

-Beş çelik üretim kuruluşunun bir araya gelerek Nisan 2007’de oluşturduğu, “çelikhane baca tozlarından çinko geri kazanımı ve sünger demir elde edilmesi” üzerinde çalışacak olan MarZinc Geri Kazanım A.Ş. projesinde, kuruluş aşamasından itibaren yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı. Mayıs 2013 tarihinde Diler Holding’deki tüm görevlerinden istifa edip ayrılır iken, bu görevinden de doğal olarak istifa ederek ayrıldı.

-Haziran 2013 tarihinde davet üzerine, Kroman Çelik A.Ş.’de Yatırım, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Haberin Kaynağı : SUBCONTURKEY YAN SANAYİ ve TEDARİKÇİ GAZETESİ


26.11.2014

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş